17 svibnja, 2024
Održana još jedna predstava „NAŠ ZELENI SVIJET“ za djecu
Siječanj OŠ Katarina Zrinska Mečenčani Donji Kukuruzari
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Krajem siječnja održana je predstava NAŠ ZELENI SVIJET u OŠ Katarina Zrinska Mečenčani – Donji Kukuruzari u sklopu našeg projekta “Sa smješkom u kazališni svijet”.

Projekt je sufinancirala Zaklada Hrvatska za djecu.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost UOKD Smješko.